Ich misją jest sprawienie, by świat się uśmiechnął. Oferują szeroką gamę innowacyjnych, wysokiej jakości zabawek i produktów przedszkola, o które dzieci kochają i rodzice proszą z imienia. Nigdy nie biorą za pewnik roli, jaką odgrywają ich produkty w życiu dzieci i rodzin. Chcą zdobyć twoje zaufanie i lojalność, wytwarzając wysokiej jakości produkty, które zapewniają bezpieczeństwo, wartość i małą magię tomy. Ich wizją jest rozwijanie się na całym świecie poprzez budowanie zaufania, rozpowszechnianie odrobiny magii toma i troszczenie się o to, by pójść o krok dalej. Tomy produkuje zabawki rozwojowe i zabawki edukacyjne.